Close

Operationele Ondersteuning

Uw uitdaging 

Een belangrijke randvoorwaarde om aantoonbaar ‘in control’ te komen als organisatie, is een helder werkende governance. Een governance gebaseerd op een Plan-Do-Check-Act-cyclus (PDCA) met bijbehorende (interne) stuur- en verantwoordingsrapportages. Het gaat daarbij om een evenwichtig samenspel tussen verschillende disciplines, zoals het Bestuur of het college van B&W, het managementteam, de CISO, security-gerelateerde functionarissen, interne controle, leidinggevenden en proceseigenaren. Ieder vanuit zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. Diverse medewerkers in de organisatie moeten betrokken worden bij het opleveren van de benodigde informatie en bijbehorende bewijslast om aan te kunnen tonen in hoeverre voldaan wordt aan gestelde eisen. Daarnaast zullen implementatieactiviteiten nodig zijn om aan te tonen dat voldaan wordt aan het gewenste kwaliteitsniveau. Maar hoe verbindt u al deze verschillende disciplines/afdelingen? En hoe kunt u groeien naar het vereiste volwassenheidsniveau, waardoor de stap naar verantwoording eenvoudig te maken is?


Onze oplossing 

Naast de inzet van ons Key2Control GRC-platform in de Cloud, levert Key2Control ook operationele ondersteuning bij de implementatie ervan. Met onze pragmatische aanpak vergroten wij de slagkracht van uw medewerkers en leggen we een stevig fundament voor samenwerking. De basis daarvoor is het opstellen van een implementatieplan en het afsluiten van het jaar aan de hand van een evaluatierapport. Daarnaast assisteren en coachen wij medewerkers om openstaande actiepunten te implementeren en zoeken wij nadrukkelijk naar de verbindende factoren om samenwerking vanuit verschillende disciplines/afdelingen te bevorderen en daardoor waardecreatie te leveren voor de organisatie als geheel. Samen met onze inzet krijgt u alle benodigde documentatie die u kunt gebruiken voor implementatie-doeleinden. Deze documentatie is toegespitst op beleidsdocumenten, procedures en richtlijnen. Een groot bijkomend voordeel is dat onze professionals naast hun expertise op het gebied van GRC in staat zijn het GRC-platform, met de door u gewenste en geactiveerde Control-Frameworks, optimaal af te stemmen op uw organisatie.

Wilt u meer weten over onze oplossingen en diensten of eens van gedachten wisselen? Wij zijn ervan overtuigd dat een persoonlijk gesprek direct toegevoegde waarde biedt.