Close

Managed Services

Uw uitdaging

U heeft een nulmeting, GAP-analyse en implementatieplan uitgevoerd. Vervolgens is de hele Plan-Do-Check-Act cyclus in gang gezet. De taken zijn verdeeld en uitgevoerd. Maar hoe zorgt u er nu voor dat de continuïteit van functioneel beheer wordt geborgd en gegarandeerd? Vaak is het zo dat organisaties door bezuinigingen niet de juiste of te weinig competenties in huis hebben, zeker voor een beperkter aantal uren.


Onze oplossing

Key2Control kan deze rol eenvoudig voor uw organisatie invullen, gericht en tegen lage kosten, het is immers ons vak. Door middel van persoonlijke en deskundige ondersteuning helpt Key2Control u bij het borgen en het garanderen van de continuïteit van functioneel beheer. Het voordeel? U bent verzekerd van gerichte ontzorging, hoge kwaliteit, een objectief oordeel en gerichte samenwerking met andere disciplines, door middel van het coachen en trainen van uw medewerkers. In welke mate u ondersteuning nodig heeft, hangt af van uw organisatie. Zo bieden wij onder andere de mogelijkheid om onderhoudsabonnementen af te sluiten die uw organisatie vanuit eigen behoefte makkelijk kan up- en downsizen.

Wilt u meer weten over onze oplossingen en diensten of eens van gedachten wisselen? Wij zijn ervan overtuigd dat een persoonlijk gesprek direct toegevoegde waarde biedt.