Close

Bewustwording & Beleid

Uw uitdaging

U wilt er ongetwijfeld zeker van zijn dat de invoering van het GRC-proces gecontroleerd verloopt binnen de door u aangegeven kaders van tijd, geld en kwaliteit. Of het nu gaat om uw eigen GRC-proces of om onze GRC-oplossing in de Cloud. Ondersteuning en commitment van het bestuur en het management van uw organisatie vormen hierbij de basis en spelen een belangrijke rol bij het borgen van de GRC-processen binnen uw organisatie. Dit is de reden dat wij veel aandacht besteden aan deze ‘governance’ rondom het proces.


Onze oplossing

Wij zetten onze ervaring graag voor u in om u concreet te ondersteunen bij:

  • Het uitvoeren van een nulmeting in uw organisatie, door middel van een Key2Control GRC-vragenlijst.
  • Het maken van een GAP-analyse.
  • Het in kaart brengen van de governance structuur binnen uw organisatie.
  • Het opstellen van een implementatieplan voor uw organisatie.
  • Het in gang zetten van een Plan-Do-Check-Act (PDCA)-cyclus.
  • Het management en het inrichten van het Key2Control GRC-platform.

Wilt u meer weten over onze oplossingen en diensten of eens van gedachten wisselen? Wij zijn ervan overtuigd dat een persoonlijk gesprek direct toegevoegde waarde biedt.