Close

Aantoonbaar in control met de Key2Control Quick Scan Rechtmatigheid

Uw uitdaging

2020 is het jaar waarin elke gemeente voorwaarden moet scheppen om vanaf het boekjaar 2021 de rechtmatigheidsverantwoording over de jaarstukken aan de gemeenteraad te kunnen afleggen. Deze rechtmatigheidsverantwoording dient ondertekend te worden door het college van B&W als onderdeel van de jaarlijkse verantwoording die de huisaccountant beoordeelt.

Het boekjaar 2021 lijkt nog ver weg maar de VNG geeft niet voor niets het advies nu al te starten met het treffen van voorbereidingen.

 

Onze oplossing

In Key2Control GRC zijn al diverse doelstellingenmodellen beschikbaar voor WMO, Jeugdzorg, re-integratie, Bijstand, Subsidies, Grondexploitaties, Inkoop en aanbesteding, Crediteuren en Betalingen, Verbonden partijen en Personeel en Salarissen. Om gemeenten al direct op weg te helpen heeft Key2Control de QuickScanRechtmatigheid (QSR) ontwikkeld.

De QSR:

  • geeft u inzicht in welke voorbereidingen gedaan moeten worden;
  • biedt u concrete handvatten voor het in gang zetten van verbetertrajecten;
  • geeft een beeld over uw beheersorganisatie en de beheersinstrumenten;
  • wordt in uw organisatie uitgevoerd binnen 1 dag waarmee u direct beschikt over een concreet resultaat.

Bent u geïnteresseerd in meer informatie over onze doelstellingenmodellen of wilt u de QSR direct aanvragen voor uw gemeente?

Vul dan onderstaand formulier in of bel ons op 085 – 076 15 15.

Wij helpen u graag verder!

Contactformulier