Close

Privacy (PMS)

Privacy (PMS)

UW UITDAGING

Privacybescherming is een onmisbare opgave geworden voor elke organisatie door het in werking treden van GDPR en AVG. Grip hebben op het privacy bestendig inrichten en onderhouden van processen en systemen is onmisbaar geworden voor elke organisatie.

ONZE OPLOSSING

Met de Key2Control GRC-software ontstaat vanuit interne beheersing een gestandaardiseerde werkwijze, een breder draagvlak en een hoger bewustzijn op het gebied van privacy. De software bevat een een Privacy Management Systeem oplossing. Deze PMS oplossing ondersteunt het gehele kwaliteitsmanagement proces van begin tot eind. De oplossing is gebaseerd op het PDCA-kwaliteitsmodel van Deming, CIP, CNIL, NOREA en VNG standaarden. Dit model is aangevuld met een complete set van stuurvragen, act, check en do maatregelen. Verder bevat de oplossing standaard rapporten, zoals een verklaring van toepasselijkheid en jaarplan. Een dashboard met realtime informatie is eveneens beschikbaar.

De PMS oplossing heeft een takenmodule waarmee taken, gekoppeld aan maatregelen, kunnen worden toegewezen aan medewerkers. Hierdoor heeft elke organisatie doorlopend inzicht en overzicht in de feitelijke stand van zaken. Alle data inclusief bewijslast worden auditproof opgeslagen in een versleutelde omgeving.

NORMENKADERS

De PMS oplossing bevat de volgende normenkaders:

  • CIP,
  • CNIL,
  • NOREA,
  • VNG.

Wij gaan graag persoonlijk met u in gesprek om van gedachten te wisselen over uw wensen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit gesprek direct toegevoegde waarde biedt.