Close

Nu beschikbaar in Key2Control GRC: De risicomodule

Integrale interne beheersing wordt voor organisaties steeds belangrijker. Vanuit verschillende invalshoeken dienen organisaties aantoonbaar in control te zijn op de uitvoeringskwaliteit van uiteenlopende bedrijfsprocessen. De afgelopen jaren is er een toenemende aandacht voor het hebben van een actueel en betrouwbaar risicoprofiel van de eigen organisatie. Dat kan in Key2Control met de risicomodule.

De risicomodule 

De risicomodule faciliteert een integrale benadering van de interne beheersing van risico’s. In de risicomodule kunnen voor elk risicogebied dreigingen worden vastgelegd waarbij elke dreiging wordt voorzien van een risicoprofiel. Risico’s kunnen worden gekoppeld aan mitigerende maatregelen en zijn periodiek te updaten op basis van de risicobereidheid van de organisatie. Vastgelegde risico’s worden gerelateerd aan normenkaders, maatregelen en onderliggende objecten. Op die manier ontstaat een samenhangend beeld op basis waarvan een heatmap kan worden getoond van de risicobehoefte van de organisatie. Vanuit het actuele en gewenste risicoprofiel kan gestuurd worden op de gewenste uitkomsten. De risicomodule kan integraal worden ingezet voor verschillende thema’s waarvoor Key2Control reeds wordt ingezet zoals informatiebeveiliging, privacy, archief- en informatiebeheer, financiële rechtmatigheid en bedrijfscontinuïteitsmanagement.

Webinars

U kunt vrijblijvend kennismaken met de risicomodule in Key2Control tijdens ons webinar waarin we de werking van de risicomanagement module demonstreren. Het webinar wordt gegeven op diverse dagen en tijdstippen, u kunt zelf kiezen uit het meest geschikte moment.