Close

Woningcorporaties

icones-png-theme-home-19Woningcorporaties beschikken over zeer waardevolle persoonsgegevens van miljoenen burgers. Waar vroeger naam, adres en betalingsgegevens van huurders volstonden, hebben woningcorporaties tegenwoordig ook de inkomensgegevens en het burgerservicenummer (BSN) van huurders nodig. Al deze extra geregistreerde informatie brengt ook nieuwe verantwoordelijkheden en maatregelen met zich mee.

Om die reden is vorig jaar de Baseline Informatiebeveiliging voor Corporaties (BIC) gelanceerd. Deze basis helpt woningcorporaties op integrale wijze met informatiebeveiliging om te gaan. Een prima leidraad voor het in de praktijk brengen van de Internationale standaard voor Informatiebeveiliging, de ISO 27001. Tevens kan het dienen als securitybeleid. Zo worden in de BIC specifieke corporatieprocessen verwerkt. Het is belangrijk dat deze goed worden aangevuld met een verbetercyclus. Om te laten zien dat uw woningcorporatie controle heeft over haar informatie, ofwel aantoonbaar ‘in control’ is, moet u deze op een efficiënte en kosteneffectieve wijze bijhouden, monitoren en rapporteren. Maar hoe zorgt u er voor dat de BIC op een juiste en efficiënte manier wordt geïmplementeerd en wordt gewaarborgd?

Voor alle corporaties die de BIC slimmer willen invoeren of een stap achterlopen, heeft Key2Control een concrete oplossing ontwikkeld waarmee u inzicht en overzicht heeft in de te nemen maatregelen; een GRC-platform in de Cloud. De oplossing is zo ingericht dat het makkelijk toepasbaar te maken is naar uw eigen situatie. Hierdoor kunt u effectiever informatiebeveiliging en privacy managen en conform uw eigen visie/beleid op een hoger niveau tillen. Een succesvolle implementatie van de BIC is uiteraard mede afhankelijk van de ondersteuning en het commitment van het bestuur en management, vandaar ook dat wij veel aandacht besteden aan de ‘governance’ rondom het project. Key2Control biedt u de oplossing, de deskundigheid en de betrokkenheid die u als corporatie nodig heeft om aantoonbaar ‘in control’ te komen en te blijven op het gebied van informatieveiligheid.

Wilt u meer weten over onze oplossingen en diensten of eens van gedachten wisselen? Wij zijn ervan overtuigd dat een persoonlijk gesprek direct toegevoegde waarde biedt.