Close

Gemeenten

Mede door de snelheid waarin technologische ontwikkelingen elkaar opvolgen, verandert onze wereld elke dag. Dit gaat zo snel, dat de problemen van morgen niet meer kunnen worden opgelost met de denkbeelden van vandaag. De introductie van nieuwe wetten en regels die organisaties dwingen de eigen transparantie te vergroten maken onze wereld nog uitdagender. Zeker binnen de gemeentelijke wereld, waar de druk op de kosten alleen maar toeneemt. Dit alles zorgt ervoor dat gemeenten niet alleen inzicht moeten hebben in de kwaliteit van hun organisatie, maar ook vroegtijdig moeten kunnen ingrijpen indien dat gewenst is. Dat geldt zeker voor gemeenten die aantoonbaar ‘in control’ dienen te zijn om het gestelde vertrouwen van burgers en bedrijven te borgen en te bekrachtigen.

Zo bent u als gemeente verantwoordelijk voor de informatieveiligheid bij het vervullen van de maatschappelijke taken richting burgers en bedrijfsleven. Ondersteunende producten als de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), diverse implementatie richtlijnen en best practices als ISMS helpen bij deze professionaliseringsslag. Het bijhouden van de vele gemeentelijke processen en informatiesystemen, monitoren van de voortgang van de implementatie en aansturen op de maatregelen, vereist de inzet van de primaire aandachtsgebieden: Governance, Riskmanagement en Compliance. Maar… hoe komt u ‘in control’, zonder te verdwalen in een woud aan Excel-sheets, analyses en takenlijstjes?

Wij ondersteunen u als gemeente als u een stap voorwaarts wil maken bij het verhogen van de kwaliteit van uw interne beheersprocessen, door ons GRC-platform in de Cloud. Hiermee kunt u uw interne beheerprocessen op een geïntegreerde, gestructureerde wijze opzetten, monitoren en aansturen. Ook op specifieke themagebieden als Informatiebeveiliging, Privacy, Integriteit, Interne controle en Belastingen. Het enige dat u ervoor nodig heeft is een beveiligde internetverbinding, want ons GRC-platform bevindt zich in de Cloud. De oplossing is zo ingericht dat het eenvoudig toepasbaar te maken is naar uw eigen gemeentelijke organisatie.

Omdat wij begrijpen dat het een inhoudelijk lastig onderwerp is, bieden wij aanvullend onze deskundige ondersteuning aan. Zo bent u er altijd zeker van dat u het maximale uit ons platform haalt om aantoonbaar ‘in control’ te worden en nog belangrijker, te blijven.

Wilt u meer weten over onze oplossingen en diensten of eens van gedachten wisselen? Wij zijn ervan overtuigd dat een persoonlijk gesprek direct toegevoegde waarde biedt.