Close

Zorg

Net als andere markten staat ook de zorgsector voor grote uitdagingen: toenemende digitalisering en de aandachtsgebieden die hieruit voortvloeien, wet- en regelgeving en natuurlijk de aanwezigheid van complexere systemen en processen. Dit alles zorgt ervoor dat zorginstanties niet alleen inzicht moeten hebben in de kwaliteit van hun organisatie, maar ook vroegtijdig moeten kunnen ingrijpen indien nodig. Zo moeten patiënten, cliënten en andere ketenpartners er altijd op kunnen vertrouwen dat zorginstellingen zorgvuldig met (hun) informatie omgaan en deze goed beveiligen. Documenten zoals zorgdossiers staan vol met privacygevoelige patiëntgegevens, die voor een goede zorg ook altijd snel en voor een brede doelgroep beschikbaar moeten zijn.

Er wordt door meerdere partijen met deze gevoelige informatie gewerkt, waardoor grenzen soms vervagen. De informatiesystemen in de zorg zijn hierdoor extra kwetsbaar als het gaat om Privacy en Informatiebeveiliging. Dit vraagt om specifieke maatregelen.
Als gevolg van de steeds toenemende digitalisering in de zorg is het voor zorginstellingen sinds 2010 verplicht om aantoonbaar te voldoen aan de NEN 7510-norm, het normenkader dat de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie(systemen) van zorginstellingen regelt. De NEN7510 is opgezet rondom bestaande normen; de ISO 27001 en ISO 27002. Dit vraag om integrale interne beheersing.

Key2Control heeft een slimme oplossing ontwikkeld die uw organisatie helpt bij de implementatie van de te nemen maatregelen om te voldoen aan de NEN 7510. Het enige dat u ervoor nodig heeft is een beveiligde internetverbinding, want ons GRC-platform bevindt zich in de Cloud. De oplossing is zo ingericht dat het eenvoudig toepasbaar te maken is naar uw eigen zorgorganisatie.

Omdat wij begrijpen dat het een inhoudelijk lastig onderwerp is, bieden wij aanvullend onze deskundige ondersteuning aan. Zo bent u er altijd zeker van dat u het maximale uit ons platform haalt om aantoonbaar ‘in control’ te worden en nog belangrijker, te blijven.

Wilt u meer weten over onze oplossingen en diensten of eens van gedachten wisselen? Wij zijn ervan overtuigd dat een persoonlijk gesprek direct toegevoegde waarde biedt.