Close

Informatiebeheer & archivering

Informatiebeheer & archivering

UW UITDAGING

Digitale informatievoorziening is een onmisbaar bedrijfsmiddel geworden om als organisatie aantoonbaar efficiënt en effectief te werken. Grip hebben op digitale informatie zorgt ervoor dat elke organisatie zich tijdig en rechtmatig kan verantwoorden. Veel organisaties zijn verplicht om het informatiebeheer te onderwerpen aan toetsbare eisen in een kwaliteitssysteem informatiebeheer op grond van Artikel 16 Archiefregeling.

ONZE OPLOSSING

Met de Key2Control GRC-software ontstaat vanuit interne beheersing een gestandaardiseerde werkwijze, een breder draagvlak en een hoger bewustzijn op het gebied van informatiebeheer en archivering. De software bevat een Kwaliteitssysteem Informatiebeheer en archivering. Deze informatiebeheer oplossing ondersteunt het gehele kwaliteitsmanagement proces van begin tot eind. De oplossing is gebaseerd op het PDCA-kwaliteitsmodel van Deming, de handreiking KIDO en de NEN 2082. Dit model is aangevuld met een complete set van stuurvragen, act, check en do maatregelen. Verder bevat de oplossing standaard rapporten, zoals een verklaring van toepasselijkheid en jaarplan. Een dashboard met realtime informatie is eveneens beschikbaar.

De informatiebeheer oplossing heeft een takenmodule waarmee taken, gekoppeld aan maatregelen, kunnen worden toegewezen aan medewerkers. Hierdoor heeft u als organisatie doorlopend inzicht en overzicht in de feitelijke stand van zaken. Alle data inclusief bewijslast worden auditproof opgeslagen in een versleutelde omgeving.

NORMENKADERS

De informatiebeheer oplossing bevat de volgende normenkaders:

  • DUTO,
  • KIDO,
  • NEN 2082,
  • NEN-ISO 15489,
  • RODIN.

Wij gaan graag persoonlijk met u in gesprek om van gedachten te wisselen over uw wensen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit gesprek direct toegevoegde waarde biedt.