Close

Financiële rechtmatigheid

Financiële rechtmatigheid

UW UITDAGING

Organisaties worden steeds meer geconfronteerd met het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid van handelen. Belangrijk dus om te bouwen aan een omgeving waarin rechtmatigheid op elk moment kan worden aangetoond. Het gaat om de verantwoording van uiteenlopende bedrijfsvoeringprocessen, in het bijzonder bij overheidsinstanties.

Met ingang van het verslagjaar 2021 moeten veel overheidsinstanties in de jaarrekening verantwoording afleggen over de financiële rechtmatigheid.

ONZE OPLOSSING

Met de Key2Control GRC-software ontstaat vanuit interne beheersing een gestandaardiseerde werkwijze, een breder draagvlak en een hoger bewustzijn op het gebied van financiële rechtmatigheid. De software bevat diverse controleraamwerken voor rechtmatigheidsverantwoording. Deze rechtmatigheids-oplossing ondersteunt het gehele kwaliteitsmanagement proces van begin tot eind. De oplossing is gebaseerd op het PDCA-kwaliteitsmodel van Deming. Dit model is aangevuld met een complete set van stuurvragen, act, check en do maatregelen. Verder bevat de oplossing standaard rapporten, zoals een verklaring van toepasselijkheid en jaarplan. Een dashboard met realtime informatie is eveneens beschikbaar.

De rechtmatigheids-oplossing heeft een takenmodule waarmee taken, gekoppeld aan maatregelen, kunnen worden toegewezen aan medewerkers. Hierdoor heeft u als organisatie doorlopend inzicht en overzicht in de feitelijke stand van zaken. Alle data inclusief bewijslast worden auditproof opgeslagen in een versleutelde omgeving.

NORMENKADERS

De rechtmatigheids-oplossing bevat de volgende normenkaders:

 • Crediteuren en betalingen,
 • Debiteuren en ontvangsten,
 • Financieel beheer,
 • Inkopen en aanbesteden,
 • Personeel en salariskosten.

Specifiek voor gemeenten:

 • Grondexploitaties,
 • Jeugdzorg,
 • Re-integratie en bijstand,
 • Subsidies,
 • Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers),
 • Verbonden partijen,
 • WMO.

Wij gaan graag persoonlijk met u in gesprek om van gedachten te wisselen over uw wensen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit gesprek direct toegevoegde waarde biedt.