Aanmelden Kennismiddag 21 november

Aanmelden Kennismiddag 21 november

Posted on by in Events with no comments

Kennismiddag Kwaliteitssysteem Informatiebeheer

 

Integrale interne beheersing vraagt nadrukkelijk om samenwerking tussen de CISO, privacy officer /FG en informatieprofessional om gezamenlijk het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen van digitale transformatie. Denk daarbij aan zaakgericht werken voor de Omgevingswet, de AVG in relatie tot bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden, de voorbereiding op de BIO en de modernisering van de Archiefwet in relatie tot de Wet Open Overheid. Informatieveiligheid is nu een gedeelde verantwoordelijkheid voor iedereen binnen een overheidsorganisatie. Bestuurlijke nut en noodzaak wordt onderkend maar hoe zet je dit om in een mandaat mét prioriteit?

Key2control organiseert in samenwerking met gemeente Heerenveen en Doxis daarom een kennisbijeenkomst op 21 november waarin we dieper ingaan hoe je deze uitdagingen integraal kunt organiseren. Er komen best-practices aan bod en we bespreken concreet onze adviezen en aanpak waardoor u handvatten heeft om direct de volgende dag toe te passen. Vanuit de Provincie Fryslân zullen de toezichthouder archief- en informatiebeheer en archiefinspecteur aanwezig zijn.

Deze middag geeft onder meer antwoord op vragen als

  • Hoe ontwikkel je organisatiebewustzijn (nut, noodzaak en urgentie) voor een succesvolle samenwerking tussen informatiebeveiliging, privacybescherming en informatiebeheer?
  • Hoe organiseer je de samenwerking tussen de CISO, privacy officer /Functionaris Gegevensbescherming en informatiebeheerder om te komen tot een integrale aanpak van informatiebeheer?
  • Hoe kun je met een Kwaliteitssysteem Informatiebeheer, gebaseerd op KIDO, snel aantoonbare kwaliteitsverbetering realiseren?
  • Hoe zorg je ervoor dat elke medewerker verantwoordelijkheid neemt voor correct digitaal informatiebeheer?

Datum en locatie

Donderdag 21 november 2019, 13:00 – 16:00 uur met aansluitend een netwerkborrel, gemeentehuis van Heerenveen, Crackstraat 2 8441 ES Heerenveen.

Voor wie?

Deze middag is bedoeld voor informatieprofessionals in de breedste zin van het woord. Informatiemanagers, beleidsadviseurs/ coördinatoren DIV, Recordmanagers, Functionarissen Gegevensbescherming, privacy officers en CISO’s. Deelname is gratis op basis van inschrijving vooraf. Deze bijeenkomst is niet bedoeld voor leveranciers. Naast kennisdeling is er genoeg ruimte om te netwerken onder meer tijdens de afsluitende borrel.

Inschrijven!

Deelname is alleen mogelijk op basis van voorinschrijving via onderstaand formulier. Het volledige programma ontvang je na inschrijving.

Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.