Close

Het Verwerkingsregister FG

Aantoonbaar in control op uw documentatieplicht

 

Uw uitdaging

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Er wordt in de AVG meer nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van organisaties zelf om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden (accountability).

Vele organisaties hebben daarom onder andere een documentatieplicht. Dit houdt in dat u met documenten moet kunnen aantonen dat u de juiste organisatorische en technische maatregelen hebt genomen om aan de AVG te voldoen. Personen hebben nu al het recht om te vragen hun persoonsgegevens te verwijderen.

Straks kunnen zij daarnaast eisen dat u dit verzoek tot verwijdering doorgeeft aan alle andere organisaties die deze gegevens van uw organisatie hebben gekregen. Ook hiervoor is een goede documentatie van groot belang

De Autoriteit Persoonsgegevens ziet toe op de naleving van deze wetgeving en kan vanaf 25 mei

2018 boetes opleggen voor het niet naleven van de AVG. U kunt natuurlijk aan de documentatieplicht voldoen door de gegevens bij te houden in een document of Excel sheet maar deze zijn niet gestructureerd of missen begeleiding bij de invoer en standaard mogelijkheden voor analyses. Ook multi-user gebruik en logging van de doorgevoerde wijzigingen ontbreken in dit geval.


Onze oplossing

Key2Control biedt een verwerkingsregister applicatie in de cloud aan waarmee u op eenvoudige wijze aan deze documentatieverplichting kunt voldoen. Hiermee heeft u een compleet overzicht van alle verwerkingen en voldoet u aan uw wettelijke documentatieplicht. Daarnaast biedt de applicatie uitgebreide analyse mogelijkheden en automatische alerts bij het verlopen van contracten en verwerkingsovereenkomsten. Bij een beveiligingsincident of datalek heeft u direct de juiste gegevens beschikbaar om het incident af te kunnen handelen. U hoeft nooit meer te zoeken naar waar welke gegevens zich bevinden en aan wie u deze heeft verstrekt.

De applicatie leidt u met een wizard in een paar simpele stappen door het documenteren van uw gegevensverwerkingen. Zo weet u zeker dat u niets vergeet. Reeds ingevoerde gegevens over bijvoorbeeld bewerkers, betrokkenen & contactpersonen kunnen eenvoudig worden geselecteerd bij nieuwe verwerkingen.

De voordelen van het gebruik van de Key2Control verwerkingsregistratie applicatie op een rij:

 • Online uitvoeren van DPIA’s (Rijksdienst/NOREA/CNIL)
 • Multi-user mogelijk
 • Ondersteunt samenwerkingen en gemeenschappelijke regelingen
 • Eenmalig invoeren via wizard en hergebruik van gegevens
 • Ingebouwde controle op compleetheid
 • Automatische meldingen bij verlopen van overeenkomsten
 • Totaaloverzicht middels een dashboard
 • Uitgebreide rapportage mogelijkheden
 • Onbeperkt aantal gegevensverwerkingen
 • Beveiligde SaaS applicatie
 • Blijvend AVG-proof doordat de applicatie continu wordt doorontwikkeld; kwartaalreleases
 • Structuur templates voor gemeenten, ziekenhuizen, zorginstellingen, onderwijs instellingen

[button url=”https://www.key2control.nl/contact/” color=”skin” title=”Vraag nu een proefaccount aan” target=”_blank”]Vraag nu een proefaccount aan[/button]

Heeft u vragen over het verwerkingsregister FG? De meestgestelde vragen hebben we voor u al beantwoord op onze FAQ verwerkingsregister FG.

Wilt u meer weten over onze oplossingen en diensten of eens van gedachten wisselen? Wij zijn ervan overtuigd dat een persoonlijk gesprek direct toegevoegde waarde biedt.