Close

Het Privacy management systeem

Aantoonbaar in control op Privacy

 

Uw uitdaging

Sinds 25 mei 2016 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit betekent concreet dat uw organisatie tot 25 mei 2018 de tijd heeft om zowel uw eigen bedrijfsvoering als de informatieuitwisseling met uw partners met de AVG in overeenstemming te brengen. Die eist dat u een privacyprogramma heeft dat aantoonbaar effectief is en dat geregeld geactualiseerd wordt. Dat is een veelomvattende uitdaging, want hoe krijgt u op een procesmatige wijze grip op de verwerking van uw gegevens? Hoe kunt u uw organisatie privacybestendig inrichten en houden? Kortom: hoe toont u concreet aan dat uw organisatie aantoonbaar ‘in control’ is op Privacy?


Onze oplossing

Key2Control biedt u een concrete oplossing voor het vertalen van de AVG naar de eigen privacybeleidsvoering, om zo in korte tijd ‘compliant’ te worden met de AVG. Dit doen we aan de hand van het Privacy Control Framework. Met dit Framework, opgenomen in ons Key2Control GRC-platform in de Cloud, biedt Key2Control uw organisatie de mogelijkheid om privacy aantoonbaar ‘in control’ te krijgen.

Aan de hand van negen concrete stappen krijgt uw organisatie grip op privacy:

 

De in het privacy management systeem geleverde documentatie is direct toegespitst op beleidsdocumenten, procedures en richtlijnen. Een bijkomend voordeel is dat onze professionals naast hun expertise op het gebied van privacy in staat zijn het Key2Control GRC-platform en het geactiveerde Privacy Control Framework optimaal af te stemmen op uw organisatie.

Op welk volwassenheidsniveau bevindt uw organisatie zich?

Op welk niveau bevindt uw organisatie zich?

Wilt u meer weten over onze oplossingen en diensten of eens van gedachten wisselen? Wij zijn ervan overtuigd dat een persoonlijk gesprek direct toegevoegde waarde biedt.