Close

Interne controle

Aantoonbaar in control.. of in de krant?

Uw uitdaging

De wereld om ons heen verandert en het is een uitdaging uw organisatie continu aan te passen aan deze steeds veranderende interne en externe omstandigheden. Zoals Charles Darwin ooit zei: ‘Niet de sterkste, de slimste of snelste overleeft, maar degene die het beste in staat is zich aan te passen aan deze snel veranderende omstandigheden.’ Als organisaties moet u steeds vaker kunnen aantonen dat u aantoonbaar ‘in control’ bent wat betreft uw bedrijfsvoering. Hierbij is het belangrijk dat iedereen in uw organisatie (van het topmanagement tot de werkvloer) betrokken wordt om de gestelde doelstellingen te realiseren. Maar hoe zorgt u ervoor dat uw operationele activiteiten effectief en efficiënt verlopen? Hoe zorgt u dat uw financiële rapportages betrouwbaar zijn? Kortom, hoe zorgt u voor een succesvol opererende organisatie, zeker op de lange termijn?


Onze oplossing

Key2Control biedt u een concrete oplossing voor het borgen van interne beheersing in de organisatie. Dit doen we aan de hand van het Interne Control Framework. Met dit Framework, te activeren in ons Key2Control GRC-platform in de Cloud, versterkt u blijvend de kwaliteit van uw interne beheersorganisatie, waardoor u interne beheersing efficiënter, effectiever en tegen lagere kosten borgt. De bij het Interne Control Framework geleverde documentatie is direct toegespitst op beleidsdocumenten, procedures en richtlijnen. Het Key2Control GRC-platform en het geactiveerde Interne Control Framework worden zo door onze professionals optimaal afgestemd op uw organisatie.

Wilt u meer weten over onze oplossingen en diensten of eens van gedachten wisselen? Wij zijn ervan overtuigd dat een persoonlijk gesprek direct toegevoegde waarde biedt.