Close

Integriteit

Aantoonbaar in control op Integriteit

 

Uw uitdaging

Het is uiteraard belangrijk dat uw organisatie blind kan vertrouwen op de integriteit van haar medewerkers. Zeker bij het onderwerp informatieveiligheid en het waarborgen daarvan, is de integriteit van medewerkers een randvoorwaarde. U wilt tenslotte niet dat uw medewerkers misbruik maken van de vertrouwelijke gegevens waar u als organisatie over beschikt. Toch worden er met regelmaat persoonsgegevens gestolen door medewerkers. Ook bij integriteit geldt: de gelegenheid maakt de dief. Niet-integer gedrag is van alle tijd en wordt vaak beïnvloed door persoonlijke problemen. Hoe gaat u hier als organisatie gericht mee om? En hoe kunt u incidenten voorkomen? Hoe krijgt u grip op de integriteit van uw medewerkers zonder het gevoel te geven dat deze integriteit in twijfel wordt getrokken?


Onze oplossing

Key2Control biedt u een concrete oplossing voor het borgen van integriteit in de organisatie. Dit doen we aan de hand van het Integriteit Control Framework. Met dit Framework, te activeren in ons Key2Control GRC-platform in de Cloud, versterkt u blijvend de kwaliteit van uw interne beheersorganisatie, waardoor u integriteit van uw medewerkers efficiënter, effectiever en tegen lagere kosten borgt. De bij het Integriteit Control Framework geleverde documentatie is direct toegespitst op beleidsdocumenten, procedures en richtlijnen. Het Key2Control GRC-platform en het geactiveerde Integriteit Control Framework worden zo door onze professionals optimaal afgestemd op uw organisatie.

Wilt u meer weten over onze oplossingen en diensten of eens van gedachten wisselen? Wij zijn ervan overtuigd dat een persoonlijk gesprek direct toegevoegde waarde biedt.