Close

Nieuws

Geen focus op toezicht bij functionaris databescherming

Uit onderzoek van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) blijkt dat het merendeel van de Nederlandse functionarissen gegevensbescherming (FG’s) zich vooral bezighoudt met advies en begeleiding. Ze geven mindere mate invulling aan hun toezichthoudende verantwoordelijkheid. Het onderzoek, een digitale enquête, vond eind augustus plaats onder ruim 215 FG’s waarbij werd […]

Read More
Autoriteit Persoonsgegevens legt UWV een last onder dwangsom op!

Op 30 oktober maakte de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bekend, dat het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) een last onder dwangsom krijgt van 150.000 euro per maand met een maximum van 900.000, voor het onvoldoende beveiligen van gezondheidsgegevens. Uiterlijk 31 oktober 2019 dient het UWV het beveiligingsniveau van zijn portaal op orde te […]

Read More
Controles op naleving AVG

Sinds 25 mei 2018 geldt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), deze wet verplicht bedrijven maar ook individuen om correct met persoonsgegevens om te gaan. De AP (Autoriteit Persoonsgegevens) is de Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteit die is aangesteld om toezicht te houden op het verwerken van persoonsgegevens. Onlangs is de AP begonnen met […]

Read More
Problemen bij project voor verbeteren informatieveiligheid

ENSIA is een gezamenlijk project van de VNG, gemeenten en verschillende ministeries. Het project streeft naar een zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht verantwoordingsstelsel voor informatieveiligheid. ENSIA wordt sinds 1 juli 2017 door verschillende Nederlands gemeenten (WAAR/DOOR WIE) gebruikt om efficiënter te werken. Zes bestaande verantwoordingsprocedures – voor DigiD, de […]

Read More
Kabinet presenteert nieuwe Nederlandse Cybersecurity Agenda

Het kabinet heeft de nieuwe Nederlandse Cybersecurity Agenda gepresenteerd die moet helpen bij het versterken van de digitale veiligheid. De agenda bestaat uit zeven ambities die zijn uitgewerkt in doelstellingen en maatregelen en samen door overheid en bedrijfsleven zullen worden uitgevoerd. Volgens het kabinet neemt de dreiging van beroepscriminelen en statelijke actoren toe […]

Read More
Functionaliteitsvergelijking iNavigator en Key2Control

Voor een gemeente in Noord-Nederland is door Peter Tak van Privacy Concepts een korte vergelijking gedaan van de verwerkingsregisters van Key2control en iNavigator. Hierbij is met name gekeken naar het voldoen aan de wettelijke verplichtingen vanuit de AVG en de efficiëntie bij het vullen en onderhouden van het register. De […]

Read More
Gemeenten zetten vaart achter hun privacy aanpak. “100e gemeente aangemeld op verwerkingsregister FG van Key2Control”.

Vandaag, 21 februari 2018, heeft zich de 100e gemeente aangemeld op het verwerkingsregister FG van Key2Control. Al direct sinds de start van het verwerkingsregister in september 2017 is de interesse van Nederlandse gemeenten, overheden en bedrijven in het register groot. Vanaf de jaarwisseling neemt de interesse zelfs exponentieel toe en […]

Read More