Close

Nieuws

Key2Control betrekt nieuw kantoor in Maastricht

Softwarebedrijf Key2Control, gespecialiseerd in het organiseren van integrale interne beheersing, neemt per 2 september haar intrek in il Fiore aan de Avenue Ceramique in Maastricht. Deze verhuizing is een logische stap die onderdeel uitmaakt van de verdere groei en professionalisering van de organisatie. Het pand is zeer centraal gelegen tegenover […]

Read More
Risicomanagement zonder beheersdoelstellingen is gedoemd te mislukken

Doelstellingenmodel als basis voor een ‘in control statement’ door drs Gerrit Goud RE RA Waarover moet een manager verantwoording afleggen; het realiseren van doelstellingen of het managen van risico’s? Gemeentelijke organisaties zijn in het licht van de op komst zijnde rechtmatigheidsverantwoording op zoek naar een gestructureerde aanpak voor hun intern […]

Read More
Privacy registers overheid slecht toegankelijk

Veel overheidsinstanties hebben hun privacy register van verwerkingsactiviteiten niet op orde, zo blijkt uit een onderzoek van de Open State Foundation. Deze stichting werkt aan digitale transparantie door publieke informatie beschikbaar te krijgen als open data en deze toegankelijk te maken voor hergebruik. De stichting onderzocht de beschikbaarheid en kwaliteit […]

Read More
Rechtmatigheidsverantwoording bij gemeenten. Een nieuwe uitdaging voor concerncontrollers

door drs Gerrit Goud RE RA Gemeenten worden naar alle waarschijnlijkheid vanaf het boekjaar 2021 zelf verantwoordelijk voor het afgeven van een rechtmatigheidsverklaring. De rechtmatigheidsverklaring wordt onderdeel van de jaarstukken waarop accountantscontrole over de getrouwe weergave van toepassing is. Met deze wijziging zal de discussie over de financiële rechtmatigheid tussen […]

Read More
De BIO is niet langer het feestje van de CISO en de FG

Informatiebeveiliging en privacy staan hoog op de bestuurlijke agenda. Althans dat roepen we met z’n allen maar blijkt in de praktijk toch iets weerbarstiger. Dat bleek vorige week weer eens tijdens onze klantendag in Utrecht waar we met CISO’s, Privacy Officers en Functionarissen Gegevensbescherming in gesprek gingen. Schakel of Spil? […]

Read More
Bart Suers Directeur Publieke Sector bij Key2Control

Bij Key2Control gaat Bart zich met name bezighouden met het ondersteunen van publieke organisaties met betrekking tot belangrijke non-financiële beheersprocessen zoals informatiebeveiliging, privacy, informatiebeheer en -management, rechtmatigheid, verbijzonderde interne controle en integriteit. Daarnaast zal hij vorm en inhoud gaan geven aan de verdere groei en professionalisering van de Key2Control organisatie. […]

Read More
Baseline informatieveiligheid Overheid (BIO) nu operationeel in ISMS Key2Control

De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is een normenkader voor alle overheden. De BIO beoogt de beveiliging van informatie(systemen) bij alle bestuurslagen en bestuursorganen van de overheid te bevorderen, zodat alle overheidslagen erop kunnen vertrouwen dat onderling uitgewisselde gegevens, in lijn met wet- en regelgeving, passend beveiligd zijn. De BIO helpt […]

Read More
Key2Control ondertekent Manifest “Grip op Secure Software Development”​ van het CIP

Het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming heeft in samenwerking tussen overheidsorganisaties en marktorganisaties het proces en normenkader “Grip op secure software development” (SSD) ontwikkeld. Key2Control is kennispartner van het CIP en maakt nu deel uit van de groep van SSD-Manifest partijen van het CIP. Wij onderschrijven het belang van de volgende […]

Read More
10 bestuurlijke principes voor informatiebeveiliging bij gemeenten

Dit jaar is de intrede van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid, ofwel de BIO, die vanaf 2020 van kracht gaat.  Veel meer dan bij de BIG helpt de BIO het lijnmanagement bij het nemen van haar verantwoordelijkheid ten aanzien van informatiebeveiliging en risicomanagement. Daarnaast zijn er ‘10 bestuurlijke principes voor informatiebeveiliging’ […]

Read More