Posts Under: Events

Donderdag 26 september – Baker Tilly Zwolle – De toekomst van informatiebeveiliging en interne controle bij gemeenten

Donderdag 26 september – Baker Tilly Zwolle – De toekomst van informatiebeveiliging en interne controle bij gemeenten

Posted on by in Events with no comments

Baker Tilly IT Advisory, advies- en implementatiepartner informatiebeveiliging van Key2Control, organiseert op 26 september een rondetafelbijeenkomst in hun kantoor in Zwolle.

Zij praten u bij over de ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging (van BIG naar BIO en het ISMS) en interne controle en u krijgt praktische handvatten om deze dossiers op een goede wijze binnen uw gemeente op te pakken.

Als u meer wilt weten over het inzetten van de BIO, de wijzigingen inzake de rechtmatigheidsverklaring 2021In Control StatementsRobotic Process Automation en nut en noodzaak van een ISMS, dan mag u deze bijeenkomst niet missen.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Meer informatie en inschrijven kunt u via dit formulier op de website van Baker Tilly. Heeft u nog vragen over de bijeenkomst? Neem dan contact op met Arie Hartog of Bart Suers of direct met Dennis Cuijpers van Baker Tilly, 0615626029 of [email protected].

Wij zien u graag op 26 september in Zwolle !

Donderdag 3 oktober: Informatieveiligheid als bestuurlijke topprioriteit

Donderdag 3 oktober: Informatieveiligheid als bestuurlijke topprioriteit

Posted on by in Events with no comments

Key2Control organiseert kennismiddag voor veiligheidsregio’s

Informatieveiligheid is door het Veiligheidsberaad als bestuurlijke topprioriteit benoemd omdat het een cruciale bijdrage levert aan de bedrijfscontinuïteit van veiligheidsregio’s. Als gevolg hiervan voeren veiligheidsregio’s nu onder andere collegiale toetsen uit op het gebied van de informatieveiligheid. Voor veiligheidsregio’s is het belangrijk om in control te zijn op het gebied van informatieveiligheid. Key2control biedt Veiligheidsregio’s daar een praktische oplossing voor. De GRC-oplossing van Key2Control wordt onder andere gebruikt door de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW).

Vandaar dat Key2control professionals op het gebied van informatieveiligheid graag uitnodigt voor een kennismiddag speciaal voor veiligheidsregios op donderdag 3 oktober in Utrecht. Tijdens de kennismiddag voor CISO’s, Privacy Officers en informatiebeheerders zullen we de toepassing van onze GRC-oplossing tonen en het gesprek aangaan vanuit een praktijkcasus bij Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland.

Programma
13:00u Ontvangst
13:30u Introductie en visie Key2Control op informatieveiligheid
13:45u Demonstratie key2control GRC-oplossing aan de hand van de praktijkcasus Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland door Rianne Flink- van Belzen
15:30u Afsluiting en borrel

Voor wie?
Deze kennismiddag is bestemd voor professionals die werkzaam zijn bij een veiligheidsregio en betrokken zijn bij informatiebeveiliging, informatiebeheer of privacy. Omdat wij veel waarde hechten aan persoonlijk contact en het laagdrempelig delen van kennis en ervaringen centraal staat, is het aantal plaatsen beperkt.

Datum en locatie
Donderdag 3 oktober aanvang 13:00u
Utrecht, directe omgeving NS-station Utrecht-Centraal

Aanmelden!
Aanmelden kan via klantondersteuning@key2control.nl.
Graag tot ziens op 3 oktober!

Meer weten over Key2Control?
Key2Control is gespecialiseerd in het organiseren van integrale interne beheersing van informatieveiligheid. Met het Key2Control GRC-oplossing kunnen alle relevante, risico’s, normenkaders en werkprogramma’s (controls) waaronder de BIG, NEN7510 en BIO voor informatiebeveiliging, KIDO voor informatiebeheer en AVG voor Privacy worden beheerd. Hierdoor ontstaat direct inzicht in de onderlinge samenhang van beheersdoelstellingen, bijbehorende maatregelen en activiteiten. Vanuit 1 centrale oplossing wordt interne beheersing gepland en gevolgd. Op elk gewenst moment kan worden gerapporteerd over de omvang, voortgang en status van integrale interne beheersing met behulp van doelstellingenmodellen op basis van realtime data. Voor meer informatie neem een kijkje op onze website.

Klantendag

Klantendag

Posted on by in Events with no comments

Informatieveiligheid tijdens digitale transformatie

 

De ambities van uw organisatie, snelle technologische veranderingen en toenemende maatschappelijke en institutionele druk op het handelen van uw organisatie zorgen ervoor dat u niet stil kunt blijven zitten. Want u staat in de frontlinie als het gaat om uitdagingen op het gebied van informatiebeveiliging, privacy en /of archiefwaardig informatiebeheer. Hoe kunt u slim én efficiënt omgaan met de schaarse middelen, beperkte tijd, geringe capaciteit en tegelijkertijd hoge verwachtingen om informatieveiligheid voor uw organisatie optimaal te organiseren? We gaan graag met u in gesprek over de antwoorden en de uitdagingen die daarmee samenhangen.

Wij nodigen u daarom van harte uit op de Key2Control klantendag op woensdag 8 mei in de Jaarbeurs in Utrecht

We bieden u een goed gevuld programma waarin naast veel afwisseling ook volop ruimte is voor uw eigen inbreng en er volop gelegenheid is om met uw vakgenoten in gesprek te gaan. Onze gastspreker
Kees Groeneveld geeft zijn visie op informatieveiligheid in ketensamenwerking die ontstaat als gevolg van de Omgevingswet.

Aan het eind van de dag heeft u een aantal concrete handvatten waarmee u direct aan de slag kunt om verder vorm en inhoud te geven aan informatieveiligheid binnen uw eigen organisatie en digitale transformatieproces.


Programma

09:30u

Ontvangst

10.00u

Opening en welkomstwoord

We stellen graag een aantal nieuwe collega’s van Key2Control aan u voor en blikken vooruit over uw en onze verwachtingen van deze dag.

Arie Hartog

10.15u

Ontwikkelingen binnen Key2Control organisatie en software

We blikken met u terug op het afgelopen jaar en we kijken vooruit naar de ontwikkeling van Key2Control als organisatie en de GRC en Verwerkingsregister applicaties.

Rianne Flink - Van Belzen (1)
foto office manager
Gerrit Goud

11.15u

Key2Control en de digitale transformatie

We nemen u mee in de visie van Key2Control op informatieveiligheid. We bespreken de uitdagingen van het digitale transformatieproces binnen organisaties en de wijze waarop Key2Control u hierbij kan ondersteunen.

Suers_k2c

12.00u

Netwerklunch

13.00u

Informatieveiligheid & Omgevingswet

Onze gastspreker, Kees Groeneveld, geeft zijn visie op het thema informatieveiligheid door te kijken naar de impact van ketenintegratie in het kader van de Omgevingswet. Daarin benadrukt hij onder meer het belang van digitaal duurzaam informatie- en archiefbeheer.

kees

14.00u

Discussie aanpak informatieveiligheid in het digitale transformatieproces

Aan de hand van een aantal stellingen gaan we met elkaar in gesprek over de uitdagingen en kansen waar we als professionals mee te maken hebben en die op ons afkomen

Suers_k2c

15.00u

Afsluiting

We besluiten met een korte samenvatting van de dag waarin we de belangrijkste ‘take aways’ nog voor u samenvatten om direct mee aan de slag te gaan.

Arie Hartog

15.30u

Borrel

Uiteraard is er nog gelegenheid om samen na te praten over deze dag

Datum en locatie

Woensdag 8 mei van 10:00u – 16:00u

Jaarbeurs Meetup
Jaarbeursplein 6,
3521 AL Utrecht

Voor wie?

Deze kennismiddag is bestemd voor alle organisaties die gebruikmaken van Key2Control. U mag deze mail uiteraard ook doorsturen naar collega’s die ook actief zijn op het gebied van informatiebeveiliging, informatiebeheer of privacy.

Aanmelden!

“Niet de sterkste, de slimste of de snelste overleeft, maar degene die het beste in staat is zich aan te passen aan de snel veranderende omstandigheden”. (Charles Darwin).

Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

Graag tot ziens op woensdag 8 mei in Utrecht.

VIAG congres 2018 – 5 en 6 november

VIAG congres 2018 – 5 en 6 november

Posted on by in Events with no comments

Key2Control is aanwezig op het VIAG congres 2018 op 5 en 6 november. Wij presenteren onze totaal vernieuwde GRC applicatie en introduceren een aantal noviteiten zoals het archiveringsmanagement systeem KIDO  dat in lijn met het reeds bekende ISMS en DPMS onderdeel uitmaakt van de Informatieveiligheidssuite voor gemeenten. Bij het Data Protection Management Systeem (DPMS) leveren we naast het generieke privacy framework nu ook een compleet privacydossier en de compliancetool voor specifieke verwerkingen.

https://www.viag.nl/activiteiten/congressen/viag-congres-2018

Dag van de Digitale Duurzaamheid | 13 november 2018 Jaarbeurs Utrecht

Dag van de Digitale Duurzaamheid | 13 november 2018 Jaarbeurs Utrecht

Posted on by in Events with no comments

eSpecialisten organiseren op dinsdag 13 november de “Dag van de Digitale Duurzaamheid 2018” in de Mediaplaza van de Jaarbeurs in Utrecht. Het thema van deze editie is: Hoe realiseren we digitaal vertrouwen in onze digitale samenleving?

Tijdens deze dag wordt u meegenomen u mee in nieuwe, innovatieve technologieën (zoals Blockchain) en laat men u zien welke toegevoegde waarde er nu al is voor uw organisatie, uw klanten, uw ketenpartners en uw leveranciers.

Maak kennis met toonaangevende bedrijven en wissel ervaringen uit met collega’s in een fraaie, interactieve setting. Luister naar de beste sprekers, volg Master Classes van experts en sluit af met een gezellige borrel.

Programma

Voor 09:30         Ontvangst en registratie.

09.30 – 10.00    Is Blockchain de oplossing voor digitaal vertrouwen?

10.00 – 10.30    De informatierotonde van Justitie en Veiligheid.

10.30 – 11.00    Ketenautomatisering en eigenaarschap van informatie.

11.00 – 11.30    Pauze

11.30 – 12.15    Parallelronde 1 – Groeipaden in Digitale Duurzaamheid.

11.30 – 12.15    Parallelronde 1 – Serviceformules als leidraad voor het realiseren van innovatieve technologie.

12.15 – 13:00    Lunch

13.00 – 13.45    Praktijkcase eOndertekenen met Blockchaintechnologie.

13:45 — 14:30   Parallelronde 2 – E-depot in de praktijk: archiveren van raadsvergaderingen en

13:45 — 14:30   Parallelronde 2 – Vergunningen en de nieuwe Omgevingswet met Blockchaintechnologie.

13:45 — 14:30   Parallelronde 2 – Afspraken over informatievoorziening met ketenpartners door de gemeente Borne.

14:30 — 15:00   Koffie, thee en bezoek informatiemarkt

15:00 — 15:45   Parallelronde 3 – Presentatie KIDO (Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden) door Arie Hartog, Directeur – Key2Control.

15:00 — 15:45 Parallelronde 3 – wordt binnenkort bekend gemaakt.

15:00 — 15:45 Parallelronde 3 – het Sociaal Domein is uitermate geschikt voor de inzet van Blockchaintechnologie.

15:45 — 16:15   Paneldiscussie over digitale duurzaamheid

16:15 — 17:00   Borrel en gelegenheid tot napraten en netwerken

Inschrijven
Deelname aan deze dag kost € 99,- exclusief btw. Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 200 personen. U kunt u aanmelden voor de Dag van de Digitale Duurzaamheid 2018 via de website www.dedagvandedigitaleduurzaamheid.nl

 

Lees hier meer over de presenatatie Kwaliteitssystemen Informatiebeheer Decentrale Overheden

Op het gebied van informatieveiligheid hebben veel zaken de aandacht van gemeenten en andere decentrale overheden. Privacy en veiligheid hebben de hoogste prioriteit op dit moment. Informatiebeheer is echter een onmisbare component in het informatieveiligheidsproces en dient dus ook aantoonbaar “In control” te zijn. Het normenkader daarvoor is reeds ontwikkeld in het Kwaliteitssysteem Informatiebeheer decentrale Overheden (KIDO) zoals wettelijk voorgeschreven in Artikel 16 van de Archiefregeling.

Het inrichten (PDCA), monitoren, rapporteren en verantwoorden van het Informatiebeheer proces in de organisatie is echter geen sinecure en vraagt om ondersteunende, software, instrumenten. Key2Control introduceert op de bijeenkomst het Kwaliteitssysteem Informatiebeheer (KI) voor decentrale overheden.

Het Kwaliteitssysteem Informatiebeheer is het derde framework op het gebied van informatieveiligheid dat Key2Control momenteel aanbiedt, naast informatiebeveiliging (ISMS) en Privacy (DPMS en Verwerkingsregister FG). Ruim 60 Nederlandse gemeenten maken inmiddels gebruik van het onlangs geheel vernieuwde software platform van Key2Control voor het borgen van hun informatieveiligheidsprocessen.

Tijdens de presentatie wordt u geïnformeerd over het inrichten van het KIDO normenkader in een PDCA cyclus die synchroon loopt met de P&C cyclus van uw organisatie. Verder krijgt u informatie over het betrekken van de medewerkers in uw organisatie bij de uitvoering van het informatiebeheer proces en hoe u met behulp van inzicht in het proces de benodigde beheersactiviteiten kunt borgen en monitoren. Rapporteren en verantwoorden zijn dan het sluitstuk van het proces.

Privacy Praktijkdag voor gemeenten | 17 mei 2017

Privacy Praktijkdag voor gemeenten | 17 mei 2017

Posted on by in Events with Reacties uitgeschakeld voor Privacy Praktijkdag voor gemeenten | 17 mei 2017

 

Privacy Management Partners en Key2Control organiseren op woensdag 17 mei 2017 de ‘Privacy praktijkdag voor gemeenten’, die gehouden zal worden in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht. Hiervoor wordt u van harte uitgenodigd.

Op deze praktijkdag zult u praktische informatie krijgen gebaseerd op best practices bij meer dan 20 gemeenten. De praktijkdag is erop gericht om u te ondersteunen bij het opzetten en borgen van uw gemeentelijke privacybeschermingsprocessen en om voor 25 mei 2018 compliant te zijn aan de Europese privacy regelgeving.

Programma 17 mei 2017

08.30u – 09.00u : Ontvangst

09.00u – 09.30u : Update AVG plenair

09.30u – 10.30u : Praktijksessie 1: Aanpak van het privacyproces in de gemeentelijke organisatie

10.30u – 11.15u : Pauze

11.15u – 12.30u : Praktijksessie 2: Van beleidsplan naar implementatieplan (Richten)

12.30u – 13.30u : Lunch

13.30u – 14.30u : Praktijksessie 3: Implementatie privacybescherming, zowel generieke- als specifieke processen (Inrichten)

14.30u – 15.00u : Pauze

15.00u – 16.00u : Praktijksessie 4: Monitoring, sturing & rapportage (Verrichten en borgen)

16.00u – 16.30u : Afsluiting plenair

Deelnemers ontvangen tevens het boek ‘Grip op AVG’, het vervolg op het succesvolle boek ‘Grip op Datalekken’ van Privacy Management Partners.

Inschrijven

Deelname aan deze dag kost € 495,- exclusief btw. Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 50 personen en plaatsen worden toegekend op basis van het moment van ontvangst van uw inschrijving.

U kunt uw deelname bevestigen door een e-mail te sturen naar [email protected] onder vermelding van uw naam, functie en gemeente.

Wij kijken ernaar uit u te ontmoeten op 17 mei!

 

Arie Hartog          Sergej Katus

Key2Control        Privacy Management Partners

Key2Control aanwezig op het congres Digitale Agenda 2020

Key2Control aanwezig op het congres Digitale Agenda 2020

Posted on by in Events, Nieuws with Reacties uitgeschakeld voor Key2Control aanwezig op het congres Digitale Agenda 2020

Op 5 april vindt het congres Digitale Agenda 2020 plaats in De Fabrique in Maarssen.

Tijdens dit congres is er veel aandacht voor informatiebeveiliging en privacy. In het programma vindt u onder andere de volgende sessies:

  • Informatiebeveiliging collectief aanpakken door de IBD
  • Privacy in gemeentelijk perspectief door KING
  • Nieuwe tijden, nieuwe dreigingen door de Autoriteit Persoonsgegevens, Ministerie van BZK en de IBD
  • Veilig digitaal verkeer door het Forum Standaardisatie, de IBD en Gemeente ’s Hertogenbosch
  • ENSIA voor informatieveiligheid door KING, VNG en gemeenten
  • Weet wat u deelt! door KING en gemeente

Wij zullen samen met de Gemeente Stein de aanpak en de “lessons learned” van het opzetten, inrichten en borgen van een integrale informatieveiligheidsaanpak in de multidisciplinaire gemeentelijke organisatie presenteren.

Ook kunnen wij U informeren over het ENSIA verantwoordings proces.

Als u zich reeds heeft ingeschreven zien we u graag op 5 april op het congres Digitale Agenda 2020! Als u nog niet heeft ingeschreven dan kan dat via: https://www.da2020.nl/congres/