Close

Bedrijfsleven

Iedere organisatie, groot of klein, wordt in toenemende mate geconfronteerd met een oplopend aantal wetten en regels die ons dwingen de eigen transparantie te vergroten. Steeds meer moet uw organisatie aan kunnen aantonen dat voldaan wordt aan wet- en regelgeving en dat u aantoonbaar ‘in control’ bent als het gaat over uw bedrijfsvoering. In toenemende mate uit zich dit in het ondertekenen van een management in control-verklaring. Voor veel organisaties is het echter lastig om aan te tonen dat ze ‘in control’ zijn en vergt dit jaarlijks grote inspanningen. Key2Control helpt u hier graag bij middels haar concrete oplossingen en diensten op het vlak van Governance, Riskmanagement & Compliance (GRC).

Wij ondersteunen u als organisatie als u een stap voorwaarts wil maken bij het verhogen van de kwaliteit van uw interne beheersprocessen, door ons GRC-platform in de Cloud. Hiermee kunt u uw interne beheerprocessen op een geïntegreerde, gestructureerde wijze opzetten, monitoren en aansturen. Ook op specifieke themagebieden als Informatiebeveiliging, Privacy, Integriteit, Interne controle en Belastingcontrole.

Wilt u meer weten over onze oplossingen en diensten of eens van gedachten wisselen? Wij zijn ervan overtuigd dat een persoonlijk gesprek direct toegevoegde waarde biedt.