Close

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

UW UITDAGING

Organisaties moeten zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en dit op efficiënte wijze organiseren. Het is belangrijk om met zo weinig mogelijk inspanning zo effectief mogelijk te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, waaronder Artikel 30 van de AVG. Om het risico op mogelijke boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) te verkleinen bij het niet voldoen aan wet- en regelgeving.

ONZE OPLOSSING

Het Key2Control AVG-register biedt u de mogelijkheid alle verwerkingen van persoonsgegevens eenvoudig en gestructureerd vast te leggen. De doelstelling hierbij is dat u, met zo weinig mogelijk inspanning, meerwaarde haalt uit de werkzaamheden die u moet uitvoeren op basis van artikel 30 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Naast de wettelijk verplichte informatie kunt u ook andere relevante informatie bijhouden. Hierdoor heeft u meer inzicht en wordt het uitoefenen van controle makkelijker. Het Key2Control AVG-register biedt:

  • Verwerkingsactiviteiten conform Artikel 30 van de AVG aantoonbaar,
  • Verlaging administratieve lasten door éénmalige invoer van gegevens,
  • Voorkomen van boetes door controle op compleetheid,
  • Snel kunnen beantwoorden van vragen over uw verwerkingsactiviteiten,
  • Vergroot de zelfredzaamheid dankzij eenvoud, wizards en standaard inhoud.

BEHANDELEN INZAGEVERZOEKEN

Met de module behandelen inzageverzoeken wordt voldaan aan de rechten van betrokkenen om inzage te krijgen in persoonsgegevens die door de organisatie worden verwerkt. De module begeleidt het volledige proces van aanvraag, uitzetten, verzamelen en afhandelen van het inzageverzoek.

MELDEN DATALEK

Met de module melden datalek wordt voldaan aan de meldplicht datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De meldplicht geldt voor bedrijven en overheden zodra zij een ernstig datalek hebben. Alle gegevens met betrekking tot een datalek kunnen worden geregistreerd en geautomatiseerd worden gemeld en bijgewerkt bij de AP.

UITVOEREN DPIA

Met de module uitvoeren DPIA, wordt voldaan aan de verplichting uit de AVG om een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uit te voeren als een gegevensverwerking in uitvoeringsprocessen een hoog privacy risico oplevert voor de mensen van wie de organisatie gegevens verwerkt. Er worden verschillende standaardmodel DPIA’s meegeleverd waaronder het Model gegevensbeschermingseffectbeoordeling Rijksdienst, CNIL en het VNG-Model DPIA van de Informatiebeveiligingsdienst (IBD).

Wij gaan graag persoonlijk met u in gesprek om van gedachten te wisselen over uw wensen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit gesprek direct toegevoegde waarde biedt.