Close

Web Dev

Integrale interne beheersing ter voorbereiding op de rechtmatigheidsverantwoording. Pak die kans!

De aankomende rechtmatigheidsverantwoording vanaf verslagjaar 2021 is bij uitstek geschikt om over te stappen naar integrale interne beheersing en afscheid te nemen van het denken en handelen in silo’s omdat silo’s tot verkokering leiden en nimmer tot een volwassen beheersorganisatie. Doorgaan met afzonderlijke silobeheersing betekent blijven aanmodderen met veelal hoge […]

Read More
Key2Control en eSpecialisten bundelen kennis en expertise op ICT-gebied voor gemeenten.

Softwarebedrijf Key2Control, gespecialiseerd in het organiseren van integrale interne beheersing van de kwaliteit van informatieveiligheid en financiële rechtmatigheid gaat nauw samenwerken met eSpecialisten, adviespartner voor overheden bij het organiseren van de kwaliteit van de organisatie, processen en ICT. Samen bieden eSpecialisten en Key2Control een totaaltraject waarmee overheidsorganisaties een aantoonbare interne […]

Read More
Nieuw algemeen telefoonnummer

Per 2 januari 2020 verandert ons algemene telefoonnummer, ons nieuwe nummer is vanaf dan 085-0761515. Voor de rest blijft alles bij het oude. We zijn bereikbaar op het nieuwe nummer tussen 9:00 en 17:00. Zowel binnen als buiten de genoemde tijden zijn we ook bereikbaar via e-mail: Vragen over onze […]

Read More
De meerwaarde van three lines of defence (3LOD)

door Gerrit Goud De discussie over de rechtmatigheidsverantwoording brengt eveneens de rolverdeling op basis van 3LOD in het kader van interne beheersing ter sprake. 3LOD bestaat al vele jaren en is een krachtig en breed geaccepteerd model, maar in de praktijk komt dit model bij gemeenten niet echt tot wasdom. […]

Read More
AP legt focus in toezicht op digitale overheid

De AP legt de komende jaren extra nadruk op het toezicht in drie focusgebieden datahandel, AI en algoritmes en Digitale overheid. Dit is nodig om de bescherming van persoonsgegevens in Nederland te borgen. Dat maakt de AP recent bekend in haar nieuwe visiedocument. Tot en met 2023 geven de focusgebieden […]

Read More
ISMS en het gebruik van GRC-tooling

Een BIO-logische ontwikkeling naar integrale interne beheersing door drs. Gerrit Goud RE RA Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: een GRC-tooling is geen ISMS ofwel een informatiemanagementsysteem voor informatiebeveiliging. Een GRC-tooling ondersteunt wel het intern beheersingsproces rond informatiebeveiliging dat een belangrijk onderdeel is van het ISMS […]

Read More
Waarop nadruk leggen en hoe verder?

Welke bouwstenen van interne beheersing zijn relevant in het kader van rechtmatigheid?   door drs Gerrit Goud RE RA                                                  Vanaf het boekjaar 2021 zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor het afgeven van een rechtmatigheidsverklaring aan de gemeenteraad. Deze rechtmatigheidsverklaring dient ondertekend te worden door het college van B&W als onderdeel van de […]

Read More