Close

Client Admin

De meerwaarde van data-analyse software voor VIC

De druk op de Verbijzonderde interne controle (VIC) neemt mede als gevolg van de financiële rechtmatigheid toe. Diverse gemeenten zijn als gevolg hiervan op zoek naar een effectieve en efficiënte controleaanpak en daarbij horen keuzes over controleobjecten die wel of niet geraakt moeten worden en met welke diepgang.

Read More
Whitepaper Interne beheersing van de uitvoeringskwaliteit van ICT-inkoop en leveranciersmanagement

In de aanloop naar onze webinars zijn 4 blogartikelen gepubliceerd waarin meer wordt verteld van hoe je dit adequaat kunt organiseren. Daarvan is nu een whitepaper beschikbaar. Deze whitepaper haakt in op een eerder gepubliceerde vierdelige blogserie waarin deze aanpak is toegelicht. Er wordt dieper ingegaan op het vraagstuk kwaliteitsverbetering en interne beheersing.

Read More
ICT-leveranciersmanagement: afstemming tussen IT en de business (deel 4 van 4)

Een vierdelige blogserie over een impuls aan interne beheersing van ICT bij gemeenten Onderzoek van het Ministerie van BZK wijst uit dat gemeenten niet altijd hun inkoopdocumentatie op orde hebben en vaak niet beschikken over een adequate inkoopstrategie. Dit verklaart waarom in toenemende mate de rechtmatigheid van inkoop en aanbestedingen bij de controle op de jaarrekening niet op orde is.  Onderliggende oorzaak […]

Read More
ICT-leveranciersmanagement: groeimodel in vijf stappen (deel 3 van 4)

Een vierdelige blogserie over een impuls aan interne beheersing van ICT bij gemeenten  Onderzoek1 van het Ministerie van BZK wijst uit dat gemeenten niet altijd hun inkoopdocumentatie op orde hebben en vaak niet beschikken over een adequate inkoopstrategie. Dit verklaart waarom in toenemende mate de rechtmatigheid van inkoop en aanbestedingen bij de controle op de jaarrekening niet op orde is.  Onderliggende oorzaak […]

Read More