Close

Client Admin

Whitepaper Interne beheersing van de uitvoeringskwaliteit van ICT-inkoop en leveranciersmanagement

In de aanloop naar onze webinars zijn 4 blogartikelen gepubliceerd waarin meer wordt verteld van hoe je dit adequaat kunt organiseren. Daarvan is nu een whitepaper beschikbaar. Deze whitepaper haakt in op een eerder gepubliceerde vierdelige blogserie waarin deze aanpak is toegelicht. Er wordt dieper ingegaan op het vraagstuk kwaliteitsverbetering en interne beheersing.

Read More
ICT-leveranciersmanagement: afstemming tussen IT en de business (deel 4 van 4)

Een vierdelige blogserie over een impuls aan interne beheersing van ICT bij gemeenten Onderzoek van het Ministerie van BZK wijst uit dat gemeenten niet altijd hun inkoopdocumentatie op orde hebben en vaak niet beschikken over een adequate inkoopstrategie. Dit verklaart waarom in toenemende mate de rechtmatigheid van inkoop en aanbestedingen bij de controle op de jaarrekening niet op orde is.  Onderliggende oorzaak […]

Read More
ICT-leveranciersmanagement: groeimodel in vijf stappen (deel 3 van 4)

Een vierdelige blogserie over een impuls aan interne beheersing van ICT bij gemeenten  Onderzoek1 van het Ministerie van BZK wijst uit dat gemeenten niet altijd hun inkoopdocumentatie op orde hebben en vaak niet beschikken over een adequate inkoopstrategie. Dit verklaart waarom in toenemende mate de rechtmatigheid van inkoop en aanbestedingen bij de controle op de jaarrekening niet op orde is.  Onderliggende oorzaak […]

Read More
Nieuwe kennismiddag Kwaliteitssysteem Informatiebeheer

Integrale interne beheersing vraagt nadrukkelijk om samenwerking tussen de CISO, privacy officer /FG en informatieprofessional om gezamenlijk het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen van digitale transformatie. Denk daarbij aan zaakgericht werken voor de Omgevingswet, de AVG in relatie tot bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden, de voorbereiding op de BIO en de modernisering van de Archiefwet in relatie tot de Wet Open Overheid. Informatieveiligheid is nu een gedeelde verantwoordelijkheid voor iedereen binnen een overheidsorganisatie. Bestuurlijke nut en noodzaak wordt onderkend maar hoe zet je dit om in een mandaat mét prioriteit?

Read More