Aantoonbaar in control op informatieveiligheid met de drie "B's"

Beveiliging

Informatiebeveiliging
Management Systeem (ISMS)

Organisaties beschikken door de toenemende digitalisering over steeds meer vertrouwelijke gegevens van personen en bedrijven. Belangrijk dus dat u bouwt aan een informatieveilige omgeving!

Aantoonbaar in control op

Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid

van informatie

BIO – ISO27001 – NEN7510

Bescherming

Privacy
Management Systeem en AVG register

Hoe krijgt u op procesmatige wijze grip op verwerking van gegevens?

Hoe kunt u uw organisatie privacybestendig inrichten én houden?

Het Key2Control AVG register; eenvoudige handeling van de verwerkingen, de rapportages, de DPIA’s, de privacy compliance

Aantoonbaar in control op

Verwerking, rechtmatig gebruik van informatie

en met name persoonsgegevens

AVG – VNG – NOREA – CIP Baseline

Beheer

Archivering & informatiebeheer
KIDO

Hoe kunt u als informatiemanager
op een eenvoudige wijze voldoen aan uw
documentatieverplichtingen ?

Aantoonbaar in control op

Vindbaarheid, Interpreteerbaarheid en Uitwisselbaarheid

van informatie

KIDO – KPI lijst – ISO2082

Een selectie van onze referenties: